Väärennetty herätys

Kirjoittanut :    Zac Poonen Luokat :   Uskonnollinen tai hengellinen
Article Body: 

Jeesus ja apostolit varoittivat toistuvasti, että laaja-alainen petos ja suuret joukot vääriä profeettoja olisivat tunnusmerkillisiä viimeisille päiville (Mt.24:3-5,11,24; 1.Tim.4:1) - ja olemmekin nähneet heitä tarpeeksi asti muutamien viimeisten vuosikymmenten aikana.

Miksi nämä väärät profeetat ja nämä väärennetyt "herätykset" pettävät miljoonittain kristittyjä? Ja miksi niin monet saarnaajat lankeavat moraalittomuuteen ja ahneuteen?

Seuraavassa joitakin tärkeimpiä syitä minun näkemykseni mukaan:

1. Useimmat kristityt eivät tänä päivänä ole tietoisia, mitä Uusi Testamentti opettaa, koska he eivät ole tutkineet sitä huolella ja senvuoksi seuraavat johtajiensa opetuksia eivätkä Uuden Testamentin opetuksia.

2. Ihmeet (yliluonnolliset lahjat) ovat tulleet heille tärkeämmiksi kuin heidän luonteensa (yliluonnollinen elämä).

3. Aineellinen rikkaus on tullut heille tärkeämmäksi kuin hengellinen rikkaus.

4. He eivät kykene erottamaan sielullista kiihotusta, eli psykologista manipulaatiota, aidosta Pyhän Hengen vaikutuksesta; syy jälleen on tietämättömyys Uudesta Testamentista.

5. He eivät kykene erottamaan psykosomaattista parantamista (parantuminen tulee oikeista mielen asenteista) yliluonnollisesta parantamisesta Jeesuksen nimessä.

6. Tunneperäinen kiihotus ja oudot ruumiilliset ilmiöt ovat tulleet heille tärkeämmiksi kuin sisäinen Herran ilo.

7. Johtajille heidän palvelutyönsä ihmisille on tullut tärkeämmäksi kuin heidän sisäinen vaelluksensa Jumalan kanssa.

8. Ihmisten hyväksyminen on näille johtajille tullut tärkeämmäksi kuin Jumalan hyväksyminen.

9. Kokouksiin osallistuvien ihmisten lukumäärä on näille johtajille tullut tärkeämmäksi kuin se, että ovatko nuo ihmiset täysin antautuneet Kristukselle.

10. Omien valtakuntiensa ja rahaimperiumiensa rakentaminen on tullut tärkeämmäksi näille johtajille kuin paikallisseurakunnan rakentaminen ja itsensä tekeminen palvelijoiksi tuossa paikallisseurakunnassa (Jer. 6:13).

Kaikki tämä on sen VASTAKOHTA, mitä Jeesus opetti. Kristuksen vastakohtaa kutsutaan Uudessa Testamentissa "Antikristukseksi." Elleivät kristityt näe tätä selvästi, niin silloin, kun Antikristus ilmestyy maailman näyttämölle väärine merkkeineen ja ihmeineen (2. Ts.2:3-10), he myös hyväksyvät hänet sokeasti. Olla Kristuksen Hengen johdossa merkitsee päinvastaisen hengen omistamista kuin em. kohdissa.

Seuraavassa on parafraasi, mukaelma, Jeesuksen sanoista Matteus 7:13-27 (lue yhdessä Matteuksen lukujen 5 - 7 kanssa):

"Sekä portti, että tie IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN, on hyvin kapea - kuten juuri sanoin (Matteus 5 - 7). Kuitenkin on tuleva esiin vääriä profeettoja ja he kertovat teille, että portti ja tie ei ole kapea vaan helppo ja leveä. Varokaa heitä. Te pystytte tunnistamaan heidät helposti tarkkailemalla heidän luonteensa hedelmää: Elävätkö he kiukusta vapaata elämää, vapaina himosta naisiin, vapaana rakkaudesta rahaan ja vapaina kiihkeästä pyrkimyksestä aineelliseen rikkauteen (maailmallisten ihmisten tavoin)? Saarnaavatko he näitä asioita vastaan, kuten minä tässä? (Mt.5:21-32 ja 6:24-34).

Nämä väärät profeetat saattavat käyttää monia yliluonnollisia lahjoja ja tehdä ihmeitä ja todella parantaa ihmisiä minun nimessäni, mutta silti minä lähetän heidän kaikki helvettiin viimeisenä päivänä, koska he eivät tunteneet minua (PYHÄNÄ) eivätkä yksityiselämässään luopuneet synnistä (Mt. 7:21-23). Niinpä jos tahdotte rakentaa seurakunnan kalliolle, joka ei koskaan horju eikä sorru ajassa eikä iankaikkisuudessa, niin olkaa tarkkana, että teette kaiken, minkä minä juuri teille sanoin (Matteus 5 - 7) ja opettakaa väkeänne tekemään kaiken, mitä olen myös teille määrännyt. Silloin minä olen teidän kanssanne aina ja minun arvovaltani tukee teitä aina (Mt.28:20, 18). Mutta jos te vain kuulette, mitä minä sanon, ettekä tee, niin se, mitä te rakennatte voi kyllä näyttää ihmisistä suurelta ja vaikuttavalta seurakunnalta, mutta varmasti se murenee ja sortuu eräänä päivänä (Mt. 7:25)."

Kuinka sitten rakennamme horjumattoman seurakunnan näinä viimeisinä päivinä?

1. Meidän täytyy elää vuorisaarnaa (Matteus 5 - 7) ja saarnata siitä alituisesti.

2. Meidän täytyy elää uudessa liitossa eikä vanhassa liitossa . Kyetäksemme siihen meidän täytyy tuntea selvästi kahden liiton välinen ero (2. Kor.3:6). Meidän täytyy myös saarnata uutta liittoa.

Kun saarnaajat tänä päivänä lankeavat vakavaan syntiin, he oikeuttavat itsensä esimerkeillä Vanhan Testamentin pyhistä, jotka myös lankesivat syntiin ja sitten he käynnistävät uudelleen palvelutyönsä hiljaisen ajan jälkeen. He lainaavat Daavidin esimerkkiä, joka teki aviorikoksen ja Elian, joka masentui ja sanovat: "Kuitenkin Jumala edelleen käytti heitä!" Kuitenkaan he eivät lainaa Paavalin esimerkkiä, joka eli voitossa ja puhtaudessa elämänsä loppuun saakka.

Se, mitä nämä saarnaajat eivätkä useimmat kristityt ole nähneet, on, että VT:n pyhät EIVÄT tänä päivänä ole meidän esimerkkejämme. Tässä armonajassa meille on annettu paljon enemmän - ja "jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan" (Lk. 12:48). Jeesus on UUDEN liiton Välimies ja HÄN on meidän Esimerkkimme ja uskomme Alkaja tänä päivänä - ei Daavid eikä Elia.

Ero VT:n pyhien ja Jeesuksen välillä on esitetty hyvin selvästi kohdassa Hepr. 12:1-4, mutta hyvin harvat elävät siinä todellisuudessa. Hyvin harvat ovat nähneet, että "Jumala oli varannut uudessa liitossa meitä varten jotakin PAREMPAA" (Hepr. 11:40).

Kuka tahansa meistä voi langeta samalla tavalla kuin monet saarnaajat, ellemme valvo ja ole tarkkana - sillä Saatana on kavala vihollinen. Turvamme on siinä, että tottelemme UT:n opetusta tarkasti ja alistummejumaliselle johdolle. ( Ja "jumalisella" johdolla tarkoitan niitä, joilla ei ole ainuttakaan edellä mainituissa 10 kohdassa luetelluista vääristä arvoista ). Jos opimme toisten virheistä, voimme itse välttää samoja virheitä.

Pitäkäämme siis kasvomme tomussa Herran edessä joka aika - sillä siinä me saamme jumalallisen ilmestyksen - kuten Johannes (Ilm. 1:17). Jos nöyrrymme, saamme armon olla voittajia (1.Piet.5:5). Ja kun Pyhä Henki näyttää meille totuuden Jumalan Sanassa ja totuuden itsestämme, niin olkaamme täysin rehellisiä ja "rakastakaamme totuutta siten pelastuaksemme" kaikesta synnistä. Siten Jumala itse varjelee meidät kaikesta petoksesta (2.Ts. 2:10,11). Aamen.