Oikea ja väärä evankeliumi

Article Body: 

Kristittyjä voidaan yleisesti ottaen luokitella kahteen ryhmään esim. seuraavilla tavoilla:

(1) "Roomalaiskatoliset" ja "protestantit" - siitä riippuen miksi kukin on syntynyt.

(2) "Kirkolliset" ja "vapaat suunnat".

(3) "Uudestisyntyneet" ja "nimikristityt" - riippuen "kokemuksesta";

(4) "Evankelikaalit" ja "liberaalit" - riippuen opista.

(5) "Karismaattiset" ja "ei-karismaattiset" - riippuen "puhuvatko kielillä".

(6) "Kokoaikaiset kristillisen työn tekijät" ja "maallisen työn tekijät" - riippuen ammatista.

Tällaisia luokituksia voisi olla muitakin, mutta mikään näistä luokituksista ei käsittele ongelman perussyytä, jota Herramme tuli ratkaisemaan.

Monet tietävät, että "Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden" (1.Kor. 15:3), mutta monet eivät tiedä, että Raamattu sanoo, että Kristus kuoli myös siksi, "ettemme enää eläisi itsellemme, vaan hänelle" (2.Kor.5:15).

Raamatullisempi tapa luokitella kristittyjä olisi siis seuraava:

(1) "Ne, jotka elävät itselleen" ja "ne, jotka elävät Kristukselle"; eli

(2) "Ne, jotka etsivät omaansa" ja "ne, jotka etsivät sitä, mikä on Kristuksen," eli

(3) "Ne, jotka etsivät ensiksi maallisia asioita" ja "ne, jotka etsivät ensiksi Jumalan valtakuntaa"; eli

(4) "Ne, jotka rakastavat rahaa" ja "ne, jotka rakastavat Jumalaa." (Jeesus sanoi, että on mahdotonta rakastaa kumpaakin - Lk. 16:13)

En koskaan ole kuitenkaan kuullut käytettävän sellaista luokittelua. Tämä luokittelu koskee uskovan sisäistä elämää ja henkilökohtaista vaellusta Jumalan kanssa, kun taas em. menetelmät koskevat hänen elämänsä ulkoisia yksityiskohtia. Taivas kuitenkin luokittelee kristityt tällä jälkimmäisellä tavalla! Tällä menetelmällä toiset eivät voi luokitella meitä. Meidän on luokiteltava itsemme - sillä ei kukaan itseämme lukuunottamatta voi tietää sisäisiä vaikuttimiamme ja halujamme. Edes puolisomme eivät voi olla tietoisia siitä, mille me elämme.

Herramme ei tullut ensisijaisesti antamaan ihmisille oppia tai seurakuntamallia tai puhuttamaan heitä kielillä tai edes antamaan heille kokemusta!

Hän tuli "pelastamaan meidät synnistä." Hän tuli asettamaan kirveen puun juurelle. Ja synnin juuri on: Itseemme keskittyminen, omamme etsiminen ja oman tahtomme tekeminen. Ellemme salli Herran hakata ja repiä pois tätä "juurta" elämästämme, niin me olemme kristittyjä vain pinnallisesti. Saatana voi kuitenkin pettää meidät kuvittelemaan, että kuulumme korkeampaan luokkaan kuin toiset kristityt johtuen opistamme tai kokemuksestamme tai seurakuntamallistamme!

Saatana ei välitä, vaikka meillä olisikin oikea oppi, kokemus tai seurakuntamalli niin kauan kuin jatkamme "eläen itsellemme" (Tämä muuten on vain toinen sanonta "synnissä elämiselle"!!). Kristikunta on tänä päivänä täynnä uskovia, jotka etsivät omaansa ja elävät itselleen, jotka silti ovat vakuuttuneita, että Jumala näkee heidät ylempinä toisiin uskoviin verrattuna pelkästään johtuen oppieroista tai seurakuntamalleista tai "kokemuksista." Tämä vain osoittaa, kuinka suuren työn Saatana on onnistunut tekemään kristikunnassa.

Jakeessa Joh. 6:38 Herramme sanoo, että Hän tuli taivaasta maan päälle:

(1) Kieltämään inhimillisen tahtonsa (jonka Hän oli saanut tullessaan maan päälle Ihmiseksi) ja (2) Tekemään Isänsä tahdon Ihmisenä. Sen kautta Hänestä tuli meidän esimerkkimme.

Läpi maanpäällisen elämänsä - koko 33½ vuotensa ajan - Jeesus kielsi oman tahtonsa ja teki Isänsä tahdon ja Hän sanoi opetuslapsilleen selvästi, että niiden, jotka tahtoivat olla Hänen opetuslapsiaan, olisi käytävä sama tie. Hän tuli iskemään synnin juureen elämässämme - "oman tahtomme tekemiseen" - ja vapauttamaan meidät siitä.

Tieteen piirissä ihminen erehtyi tuhansien vuosien ajan kuvittelemaan, että maa oli maailmankaikkeuden keskipiste. Ihmisen silmään se näyttikin siltä - koska aurinko, kuu ja tähdet todella näyttivät kiertävän maan ympäri kerran 24 tunnissa. Noin 500 vuotta sitten tarvittiin Kopernikuksen kaltaisen miehen rohkeus kyseenalaistaa tämä suosittu käsitys ja osoittaa, että se oli täysin väärä ja että maa ei ollut edes aurinkokunnan keskipiste maailmankaikkeudesta puhumattakaan. Hän osoitti, että maa oli luotu keskipisteekseen aurinko. Niin kauan kuin ihmisellä oli väärä keskipiste, hänen tieteelliset laskelmansa ja päätelmänsä olivat vääriä - koska hänen keskipisteensä oli väärä, mutta heti kun ihminen löysi oikean keskipisteen, niin nämä laskelmat ja päätelmät muuttuivat oikeiksi.

Meidän laitamme on samoin, kun jäämme "itsekeskeisiksi" sen sijaan, että olisimme "Jumala-keskeisiä." Raamatun ja Jumalan täydellisen tahdon ymmärryksemme (laskelmamme ja päätelmämme) ovat silloin vääriä, mutta aivan kuten ihmiset olivat yli 5000 vuoden ajan vakuuttuneita olevansa oikeassa (kuten edellä näimme), me myös saatamme kuvitella olevamme oikeassa! Todellisuudessa olemme kuitenkin 100% väärässä.

Tätä me tänä päivänä näemme jopa monien "hyvien kristittyjen" keskuudessa. Heillä on niin monta erilaista saman Raamatun tulkintaa - ja kuitenkin jokainen on vakuuttunut, että hänen tulkintansa yksin on oikea ja kaikkien toisten väärä. He sanovat, että toiset ovat "petettyjä." Miksi näin? Koska heillä on väärä keskipiste.

Ihminen luotiin jumalakeskeiseksi eikä itsekeskeiseksi ja kun kristityillä on väärä keskipiste, niin myös heidän "evankeliuminsa" on väärä. Pohjimmiltaan on vain kaksi evankeliumia, joita tänä päivänä saarnataan - toinen on ihmiskeskeinen ja toinen jumalakeskeinen.

Ihmiskeskeinen evankeliumi lupaa ihmiselle, että Jumala antaa hänelle kaiken, mitä hän tarvitsee, jotta hänen elämänsä maan päällä olisi mukavaa ja antaa hänelle myös taivaspaikan hänen elämänsä lopussa. Ihmiselle kerrotaan, että Jeesus antaa anteeksi hänen kaikki syntinsä, parantaa kaikki hänen sairautensa, siunaa ja vaurastuttaa häntä aineelliseesti, ratkaisee kaikki hänen maanpäälliset ongelmansa jne., jne.

Minä itse jää edelleen sellaisen ihmisen keskipisteeksi ja Jumala kiertää häntä - hänen juoksupoikanaan - vastatakseen hänen jokaiseen rukoukseensa ja antaakseen hänelle, mitä ikinä hän haluaa!! Hänen täytyy vain "uskoa" ja "vaatia jokainen aineellinen siunaus Jeesuksen nimessä"!!

Tämä on väärä evankeliumi, koska siinä ei puhuta ollenkaan "parannuksesta." Parannus on se, mitä Johannes Kastaja, Jeesus, Paavali, Pietari ja kaikki apostolit ennen kaikkea saarnasivat ja parannus, valitettavasti, on se, jota ei tänä päivänä saarnata - edes kaikesta viimeisenä!!

Sensijaan jumalakeskeinen evankeliumi kutsuu ihmistä parannukseen. Se selittää "parannuksen" tarkoittavan:

Kääntymistä POIS Itsestään oman elämänsä keskipisteenä, tekemästä omaa tahtoansa, vaeltamasta omaa itse valittua tietään, rakastamasta rahaa ja rakastamasta maailmaa ja maailmallisia asioita (lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korska) jne., ja

Kääntymistä KOHTI Jumalaa, Hänen rakastamista koko sydämestään, Hänen tekemistä elämänsä keskipisteeksi ja Hänen tahtonsa tekemistä tästä lähtien jne.,

Usko Kristuksen kuolemaan ristillä voi tuoda ihmiselle syntien anteeksiantamuksen vasta, kun hän on katunut. Silloin hän voi vastaanottaa Pyhän Hengen voiman voimakseen kieltää itsensä joka päivä niin, että voi elää jumala-keskeistä elämää. Tämä on se evankeliumi, jota Jeesus ja apostolit saarnasivat.

Väärä evankeliumi tekee portin avaraksi ja tien laveaksi (helpoksi vaeltaa, koska ei tarvitse kieltää omaa Minäänsä eikä lakata elämästä omille kiinnostuksilleen eikä lakata etsimästä omaa etuaan). Miljoonat osallistuvat kokouksiin, joissa sellaista väärää "evankeliumia" saarnataan ja monet menevät tästä portista ja vaeltavat tätä tietä kuvitellen, että se vie elämään, mutta todellisuudessa se vie tuhoon. Tämän evankeliumin evankelistat kuitenkin nauravat partaansa (gloat in) ja raportoivat suurin luvuin ihmisistä, jotka "nostivat kätensä ja tekivät ratkaisun Kristuksen puolesta" heidän kokouksissaan!! Se kaikki on kuitenkin petosta. Vaikka jotkut todella aidosti kääntyvät sellaisissa kokouksissa vilpittömyydestään johtuen, niin monista sellaisista "kääntyneistä" tulee lopulta "kahta vertaa pahempia helvetin lapsia" (Mt.23:15) - petettyjä, mitä tulee heidän todelliseen tilaansa.

Todellinen evankeliumi kuitenkin tekee portin ahtaaksi ja tien kaidaksi - ei ahtaammaksi eikä kaidemmaksi kuin Jeesus itse, kuten jotkut "superhengelliset" kultistit sen tekevät, vaan juuri samankokoiseksi kuin Jeesus. Vähän on niitä, jotka löytävät tämän tien elämään. Tämä evakeliumi ei anna evankelistoille paljonkaan raportoitavaa eivätkä tilastot ole vaikuttavia, mutta tämä evankeliumi vie ihmiset Herran Jeesuksen tykö ja taivaaseen.

"Olkaa tarkkana, kuinka kuuntelette. Kuka ikinä tottelee kuulemaansa, sille annetaan lisää valoa ja ymmärrystä. Mutta kuka ikinä ei tottele kuulemaansa, häneltä otetaan pois sekin valo ja ymmärrys, jonka hän luulee omistavansa" (Lk. 8:18, mukaelma).

Jolla korvat on, se kuulkoon.